Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Znaleziony obraz


Zapraszamy wszystkich chętnych na lekcję otwartą w ramach projektu "BohaterON w naszej szkole" w dniu 16.10.2018 r. w godzinach od 8.00 do 9.45 na świetlicy szkolnej.

                                                     Koordynator Projektu Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko


Nasza szkoła bierze udział w projekcie BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony oraz strony, która przybliży Wam ideę tej akcji.

------------------------------


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Turza Wielka 57A, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Turza Wielka 57A, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: sp.turzawielka@gminadzialdowo.pl.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

 

5.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 

6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

8.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki dziecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

 

9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 


 STYPENDIA SZKOLNE


Informacje dotyczące stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 znajdą Państwo w zakładce Stypendia szkolne 2018/2019.

 


-------------------------------------------------------------------

Drodzy uczniowie


Przypominamy, że w dniach 13, 14, 16, 17 sierpnia 2018 r. w godz. 8.00 - 16.30 w naszej szkole odbywać się będą Półkolonie RoboLab w ramach projektu "Akademia Bystrzaków".

Zapraszamy wszystkich, którzy zadeklarowali udział w zajęciach.

 


-----------------------------------------Drodzy Rodzice!


Zbliża się koniec roku szkolnego 2017/2018, a Wasze głowy zaprząta już myśl o zaplanowaniu wydatków na przyszłoroczną wyprawkę szkolną.

Załączamy więc krótką informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej o możliwości skorzystania z programu "Dobry Start".

I miejsce Aleksandry Grześ w wojewódzkim konkursie o tematyce ekologicznej pod nazwą "Ziemia, planeta życia"


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej ogłosił wyniki konkursu poetyckiego i plastycznego o tematyce ekologicznej "Ziemia, planeta życia".

Uczennica klasy IV Aleksandra Grześ w kategorii klas IV-VI zajęła I miejsce za wiersz pt. "Moja ojczyzna".

Gratulujemy Oli oraz Pani Paulinie Kozłowskiej za zaangażowanie w wieloletnią tradycję naszej szkoły jakim była i jest edukacja ekologiczna.


http://www.wmodn.elblag.pl/2018/04/27/ziemia-planeta-zycia-wyniki-wiosennych-konkursow-dla-uczniow-klas-i-vi-sp/

 


---------------------------------------------------------------


1 marca - Narodowy Dzień Pamięci

"Żołnierzy Wyklętych"

Pragnąc uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy zapraszamy na otwartą lekcję historii zorganizowaną przez nauczycielki historii Panią Agnieszkę Zbrzyzną-Pietuszko oraz Panią Małgorzatę Dudek w najbliższy poniedziałek.

Relację z tego dnia możecie obejrzeć w zakładce: Aktualności/Wydarzenia

 

-----------------------


Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018

Najlepsi uczniowie w klasach:

Klasa I

Agata Górecka


Klasa II

Stanisław Modrzyński


Klasa III

Artur Zagajewski

Bartosz Rogoziński

Maciej Rogoziński

Marta Modrzewska

Aleksandra Dudek

Marta Królikowska

Maja Szałkowska


Klasa IV

Jakub Kaliszewski

Jakub Jankowski

Aleksandra Grześ

Alicja Leśniewska

Dagmara Rucińska


Klasa VI

Norbert Zagajewski

Artur Ewertowski


Klasa VII

Oliwia Kaliszewska

Oskar Waśkowiak

Jakub Kościński


Uczniowie ze 100% frekwencją:

Agata Górecka kl. I

Tomasz Mikulski kl. III

Kornel Waśkowiak kl. VI


Najlepsi czytelnicy w I semestrze:

Stanisław Modrzyński

Ignacy Lenckowski

Nadia Lenckowska

Najwięcej wypożyczeń książek odnotowała klasa II, następnie klasa III i dalej klasa VI.

GRATULUJEMY WYNIKÓW!


Zakończylismy również zbiórkę środków pieniężnych w akcji Góra Grosza.

I miejsce - klasa VII

II miejsce - klasa III

III miejsce - klasa IV

IV miejsce - klasa VI

V miejsce - klasa II

VI miejsce - klasa I

VII miejsce - klasa V

VIII miejsce - oddział przedszkolny

Dziękujemy za oddane grosze, które zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.


-------------------------------------


Prezent bez Pudła dla DZIECI Z SYRIIPrezenty bez Pudła to produkty humanitarne dostarczane przez UNICEF najbardziej potrzebującym dzieciom i ich rodzinom. Każdy z tych produktów niesie realną pomoc.

Nasza szkoła przystąpiła do zbiórki funduszy na szczepionki przeciw polio. Opiekun Szkolnego Koła Caritas Pani Małgorzata Dudek wpłaciła zebrane pieniądze, z których zostanie zakupionych 60 dawek szczepionki dla dzieci. Szczegóły akcji znajdziecie w zakładce SZKOLNE KOŁO CARITAS.


-----------------------------------------------


Certyfikat Szkoły Budującej Wrażliwość Społeczną

udział w akcji Caritasu "Warto być bohaterem"